อาลัย "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตสิริอายุ 88 ปี

2022-10-01 21:27:43

อาลัย  "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตสิริอายุ  88 ปี

Advertisement

อาลัย  "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตสิริอายุ  88 ปี

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยวัย 88 ปี โดยมีพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ ณ โบสถ์มหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กทม. ตั้งแต่วันที่ 1-8 ต.ค.65  เจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีด

สำหรับประวัติ นายปิติ สิทธิอำนวย ร่วมงานกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ในตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2528 จนถึงปัจจุบัน หรือกว่า 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-Management Development Program,Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ 

-Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร

-Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย

-ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน

-2530-2543: กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีสซิ่ง

-2532-2543: ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์

-2534-2544: ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์

-2535-2549: รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-2536-2543: ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์

-2546-2548: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-2549-ก.พ. 2551: ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-มี.ค. 2551-ธ.ค. 2552: ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-2556-เม.ย. 2561: ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

-มี.ค. 2560-ต.ค. 2561: รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-1 ก.พ.2528-ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-26 ธ.ค. 2562-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-25 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ