ชวนล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน

2018-01-19 18:20:29

ชวนล่องเรือกินปูดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน

กทม.ชวนล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ.นี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “ล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ประจำปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ รร.คลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 – 21.00 น. โดยนางสุวรรณา กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นเขตเดียวของ กทม. ที่มีอาณาเขตติดชายทะเลอ่าวไทย มีระยะทางติดชายฝั่งยาวประมาณ 5 กิโลเมตร อีกทั้งมีผืนป่าชายเลน มีการทำประมง เป็นแหล่งอาหารทะเลสดที่ใกล้ที่สุดสำหรับประชาชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การออกร้านขายสินค้าจากชุมชน สินค้าจากโรงงานในพื้นที่ ร้านอาหารทะเลชื่อดังย่านบางขุนเทียน อาหารแปรรูป อาหารทะเลสด การล่องเรือชมทะเล ชมหลักเขตและวิถีชีวิตชาวประมงบางขุนเทียน พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง การแสดงดนตรี การแสดงของเด็กและเยาวชน การปั่นจักรยานเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ ชมป่าชายเลนจาก รร.คลองพิทยาลงกรณ์ผ่านเส้นทางธรรมชาติ 2 ข้างทาง การชมการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมของชาวประมง อาทิ มัดปู วิ่งปู กินหอย และมวยตับจาก และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรด้านการประมง เช่น ปูยักษ์ กุ้งทะเลใหญ่ ปลากะพงใหญ่ หอยแครงใหญ่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน โดยการปล่อยพันธุ์ กุ้ง ปู ปลา คืนสู่ทะเล และร่วมกันทำกิจกรรมปลูก 1 ต้น เก็บ 1 ถุง ด้วยแท็กที่เกี่ยวข้อง