อานิสงส์"พี่ตูน"บริจาคช่วย รพ.หักภาษีได้ 2 เท่า

2018-01-17 18:00:06

อานิสงส์"พี่ตูน"บริจาคช่วย รพ.หักภาษีได้ 2 เท่า

ปิดโครงการก้าวคนละก้าว พี่ตูน บอดี้สแลม ระดมทุนช่วย11รพ.ได้ 1,150 ล้านบาท และยังมีส่วนสำคัญเรื่องมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้สถานพยาบาล


ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและการคลังของสถานพยาบาล กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้วแท็กที่เกี่ยวข้อง