งดดราม่า การท่ายังไม่รีดเพิ่มภาษีสนามบิน

2018-01-17 10:05:23

งดดราม่า การท่ายังไม่รีดเพิ่มภาษีสนามบิน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันไม่มีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ยังคงจัดเก็บค่าบริการ ในอัตราเดิม


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ หรือ PSC ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จาก 100 บาท เป็น 300 บาท นั้น ทอท.ได้ปรับค่า PSC ครั้งล่าสุด เมื่อคราว เปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2549 โดยท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งจัดเก็บค่า PSC ภายใน ประเทศที่อัตรา 100 บาทต่อคน และค่า PSC ระหว่างประเทศที่อัตรา 700 บาทต่อคน ซึ่งปัจจุบัน ทอท.ยังคงจัดเก็บค่า PSC ในอัตราเดิมที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2549 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเสนอปรับอัตราค่า PSC ต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนแต่อย่างใด


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง