เด็กไทยน่าเป็นห่วงสมาธิสั้นกว่าล้านคน

2018-01-15 05:28:22

เด็กไทยน่าเป็นห่วงสมาธิสั้นกว่าล้านคน

สธ.เผยตัวเลขเด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 1 ล้านคน กุมารแพทย์เตือนเลี้ยงลูกฝืนธรรมชาติเป็นต้นเหตุ

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงเด็กที่ป่วยโรคสมาธิสั้นว่า สาเหตุหลักเกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการที่แย่ลง โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนได้ หรือการเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่างๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างเหมาะสมกับวัย

นพ.สุริยเดว บอกด้วยว่า อาการสมาธิสั้นมีในเด็กทุกคนอยู่แล้ว เพราะในสมองจะมีสารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งเด็กบางคนที่มีอาการสมาธิสั้นอาจมีสารดังกล่าวที่พร่องจากเด็กทั่วไป ซึ่งหากผู้ปกครองเลี้ยงดูอย่างผิดๆ และฝืนธรรมชาติของเด็กก็จะทำให้อาการแย่ จากสถิติพบว่ามีเด็กกว่า 1 ล้านคนในประเทศที่เป็นโรคสมาธิสั้นและกว่า 50% หรือราว 5 แสนคน จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมาด้วย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับคนอื่น


ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า 80% มาจากพันธุกรรม และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก เช่น ได้รับสารตะกั่ว สารฆ่าแมลง รวมถึงมารดาที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดสารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถทำลายการเจริญเติบโตสมองของเด็กได้


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง