ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของ "ช้าง" รับวันช้างโลก

2022-08-12 21:30:31

ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของ "ช้าง" รับวันช้างโลก

Advertisement

ไนโรบี, 12 ส.ค. (ซินหัว) — ชวนชมภาพถ่ายฝูงช้างในอุทยานแห่งชาติซาโวและอุทยานแห่งชาติมาไซ มารา ในเคนยา ต้อนรับวันช้างโลก (World Elephant Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี

วันช้างโลกถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกตระหนักถึงช้างที่อยู่ในภาวะตกทุกข์ได้ยาก หลังความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศโลก กิจกรรมของมนุษย์ที่ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะการลักลอบล่าสัตว์ ล้วนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชากรช้าง

ปัจจุบันทั่วโลกมีช้างอยู่เพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา ซึ่งช้างแอฟริกาถือเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยน้ำหนักตัว 4,000-7,000 กิโลกรัม และความสูง 300-450 เซนติเมตร