“ศรีสุวรรณ” ร้องส่งศาล รธน.วินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.

2018-01-15 16:45:24

“ศรีสุวรรณ” ร้องส่งศาล รธน.วินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป. / ป.ป.ช. มาตรา 185 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 60 หรือไม่เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร้องให้นายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา 185 ในบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้ไม่ต้องรีเซ็ต กรรมการ ป.ป.ช. และยังกำหนดเพิ่มวาระของกรรมการ ป.ป.ช. เป็น 9 ปี ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช.2542 ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน


Advertisement
เนื่องจากมาตรา 233 ในรัฐธรรมนูญกำหนดอายุกรรมการ ป.ป.ช.ไว้เพียง 7 ปี อีกทั้งชัดเจนว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญและ สนช. ไม่มีมาตรการที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย หากไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทางสมาคมฯ จะฟ้องศาลตามมาตรา 157 ฐานละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง