เตรียมเคาะค่าไฟงวดใหม่คาดปรับขึ้น10สต.

2017-04-19 10:05:22

เตรียมเคาะค่าไฟงวดใหม่คาดปรับขึ้น10สต.

Advertisement

 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมเคาะราคาค่าไฟงวดใหม่วันนี้คาดเตรียมปรับขึ้น 10 สตางค์ต่อหน่วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยว่าวันนี้จะประชุมพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที ที่จะเรียกเก็บบิลค่าไฟกับประชาชนรอบใหม่ เดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560 คาดว่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์/หน่วย งวดที่ผ่านมา เดือน มกราคม ถึงเมษายน ค่าเอฟทีอยู่ที่ 37.29 สตางค์/หน่วย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าไฟฟ้าอาจต้องปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลักราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น เพราะเป็นราคาที่สะท้อนสูตรราคาก๊าซฯ ที่อิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือน เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของราคาก๊าซฯ มีแนวโน้มว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงสิ้นปีนี้