ปลัด สธ.เผยจัดประชุมเอเปคยึดปลอดภัยจากโควิด

2022-08-16 22:35:53

ปลัด สธ.เผยจัดประชุมเอเปคยึดปลอดภัยจากโควิด

Advertisement

ปลัด สธ.เผยจัดประชุมเอเปคยึดปลอดภัยจากโควิด 19 จัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพ 24 ชม.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.65  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ในช่วง APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัดงานบนมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้จัดเตรียมแผนด้านการป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงการสอบสวนควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อ ขณะที่สถานที่การจัดงานได้มีการประเมินตนเองและผ่านมาตรการ COVID Free Setting มีการจัดจุดล้างมืออย่างเพียงพอ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากตลอดงาน และได้รับวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งคนไทยและคนต่างชาติว่า การจัดงานมีความปลอดภัย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ได้มอบหมายกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยมีการจัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลประจำสถานที่จัดประชุม จำนวน 2 ทีม ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้การดูแลปัญหาสุขภาพต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม มีการจัดรถ Mobile Stroke Unit  โดยสถาบันประสาทวิทยา เพื่อดูแลกรณีโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาช่วยเหลือเบื้องต้นบนรถได้ทันที สามารถเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้เห็นพยาธิสภาพในสมองและให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง และจัดรถ Mobile CCU โดยสถาบันโรคทรวงอก ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งทางบกและทางน้ำไปยังโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ตามแผน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลเรื่องของ ความปลอดภัยและการจราจรตลอดการประชุม ซึ่งจะมีการจัดงานทั้งที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ การศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการหารือทวิภาคีที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และลดผลกระทบการใช้รถใช้ถนนของประชาชนทั่วไป