เผยโฉมรถโดยสารมาตรฐานใหม่ 2เส้นทาง

2018-01-15 11:50:07

เผยโฉมรถโดยสารมาตรฐานใหม่ 2เส้นทาง

เปิดแล้วเส้นทางรถโดยสารมาตรฐานใหม่ 2 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันนี้กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวเส้นทางนำร่องด้วยรถโดยสารมาตรฐานใหม่ 2 เส้นทาง ภายใต้ การกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการจากกรมการขนส่งทางบก โดยออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโดยตรง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) และเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)

ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 27 ก.ย. 59 ยกเลิกมติ ครม. เดิมที่ให้ ขสมก. เป็นผู้เดินรถรายเดียว ทำให้ ขสมก. มีสถานะเป็นผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่ง ส่วนรถร่วม ขสมก. เดิม จะต้องขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง จะทำให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาเชิงคุณภาพ เพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงการให้บริการ ด้วยการกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งชุมชนมากขึ้น




สำหรับรถโดยสารประจำทางเส้นทางนำร่องทั้ง 2 เส้นทาง มีมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้การควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากกรมการขนส่งทางบก ติดตามการเดินรถและพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking ลักษณะ On-line แบบ Realtime และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน มีระบบติดตามและประเมินคุณภาพของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น







แท็กที่เกี่ยวข้อง