กระทรวงท่องเที่ยวฯ แจงสงกรานต์60 รายได้เข้าประเทศเพียบ

2017-04-18 17:15:17

กระทรวงท่องเที่ยวฯ แจงสงกรานต์60 รายได้เข้าประเทศเพียบ

Advertisement

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เผยท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์คึกคัก สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวจากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศที่กระจายตัวท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยสามารถสร้างรายได้แก่ประเทศรวม 4.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.40 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย 8.5 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.45 และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.7 หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.4 เป็นผลจากการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยใน 14 เมืองเป้าหมาย ได้แก่กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต หนองคาย สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครพนม ลำปาง และสุโขทัย

ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนกว่า 3 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ  2.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวน 154,698 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.73ส่วนในเดือนเมษายน 2560 ระหว่างวันที่ 1-17 มีนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.13 มีรายได้จำนวน 77,661 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับกรณีทัวร์ฉัอโกงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา เป็นบริษัทจดทะเบียนนอกระบบ ซึ่งมีกำหนดบทลงโทษ การกระทำผิดขายทัวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะดำเนินการเข้มงวดในการกำกับดูแล และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรวจสอบบริษัทที่กระทำผิด และจะออกเป็นกฎกระทรวงให้บริษัทที่ขายทัวร์ทำประกันท่องเที่ยวและกำหนดราคาอ้างอิงในการทำทัวร์ รวมทั้งภาครัฐจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษบริษัทที่ขายทัวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีความรุนแรงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมในวันที่ 25 เมษายนนี้ และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง