ภท.ไม่ผิดหวังใช้สูตรหาร 100

2022-08-10 17:43:13

ภท.ไม่ผิดหวังใช้สูตรหาร 100

Advertisement

ภท. ไม่ผิดหวังหากใช้สูตรหาร 100 ระบุพรรคก้าวข้ามมานานแล้ว ขอสู้ตามกติกาที่มี

เมื่อเวลา 16.55 น. วันที่ 10 ส.ค. 65 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา ไม่สามารถดำเนินการลงมติในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในมาตรา 24/1 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ว่า หลังจากนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ส.ค.นี้ ซึ่งจะครบกำหนด 180 วัน ที่จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ไม่มีการนัดประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว หมายความว่า รัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ได้ทัน 180 วัน ทำให้ร่างดังกล่าวมีอันตกไป ก็ต้องนำร่างหลักที่เคยเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภามาใช้ แต่ต้องดูขั้นตอนว่าต้องส่งไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา

เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยผิดหวังหรือไม่หากต้องใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบหาร 100 นายศุภชัย กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องที่พรรคต้องผิดหวัง เราเคยให้ความเห็นหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะหาร 100 หรือ 500 ก็ขอว่าไปตามกติกาที่มี พรรคก้าวข้ามการหาร 100 หาร 500 ไปแล้ว เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีปัญหากับพรรคภูมิใจไทย