ถูกยึดใบขับขี่ไม่ต้องสอบใหม่ เตือนโซเชียลหยุดแชร์

2018-01-14 13:55:40

ถูกยึดใบขับขี่ไม่ต้องสอบใหม่  เตือนโซเชียลหยุดแชร์

Advertisement

กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีโซเชียลแชร์ข้อมูลกรณีที่โดนยึดใบขับขี่แล้วจะไม่ได้คืนต้องสอบใหม่ "ไม่เป็นความจริง"


สำหรับใบอนุญาตขับรถที่ถูกยึดไว้โดยเจ้าพนักงาน กรณีผู้ขับขี่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายใบอนุญาตขับรถฉบับนั้น ยังคงมีผลตามกฏหมายทุกประการ ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกจะไม่ออกใบอนุญาตขับรถฉบับใหม่ให้ ผู้ขับขี่ต้องติดต่อเจ้าพนักงาน เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมคืนเท่านั้น
แท็กที่เกี่ยวข้อง