"สมชัย"ฟาด "วิษณุ" อ่านกฎหมายไม่ครบบรรทัดเข้าข้าง ส.ส.-ส.ว.โดดประชุม

2022-08-09 20:22:38

"สมชัย"ฟาด "วิษณุ"  อ่านกฎหมายไม่ครบบรรทัดเข้าข้าง ส.ส.-ส.ว.โดดประชุม

Advertisement

"สมชัย"ฟาด "วิษณุ"  อ่านกฎหมายไม่ครบบรรทัดเข้าข้าง ส.ส.-ส.ว.โดดประชุมรัฐสภา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย (สร.) โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” เรื่องเมื่อมือกฎหมายของรัฐบาล อ่านกฎหมายไม่ครบบรรทัด มีรายละเอียดดังนี้ เมื่อมือกฎหมายของรัฐบาล อ่านกฎหมายไม่ครบบรรทัด วิษณุ เครืองาม มาพูดวันนี้ว่า การขาดประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นการขัดจริยธรรม ฝากไปอ่าน ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 31 ง. ลงวันที่ 7 ก.พ.63 ข้อ 14 สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลา และต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย อ่านไม่ครบ ก็อย่าแสดงภูมิผิด ๆ เพื่อเข้าข้าง ส.ส. และ ส.ว. ที่ตั้งใจไม่เข้าประชุมให้สภาล่มเลยครับ ขออภัยที่วิจารณ์ตรงๆ