"ดิเรกฤทธิ์"วอนสมาชิกร่วมประชุมรัฐสภาอย่าเล่นการเมือง

2022-08-09 10:48:59

  "ดิเรกฤทธิ์"วอนสมาชิกร่วมประชุมรัฐสภาอย่าเล่นการเมือง

Advertisement

"ดิเรกฤทธิ์"วอนสมาชิกร่วมประชุมรัฐสภา อย่าเล่นการเมือง ยับยั้งร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 10 ส.ค.นี้ ซึ่งมีกระแสว่าส.ส. จะไม่เข้าร่วมประชุมจำนวนมากและทำให้มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ว่าในส่วนของ ส.ว. ได้กำชับให้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเป็นปกติ และให้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ฐานะสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ตนในฐานะกรรมาธิการฯ ร่างกฎหมาย ที่รัฐสภาพิจารณาค้างอยู่ทั้งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ... และ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.​ (ฉบับที่... ) พ.ศ.... รัฐสภา อยากให้ร่างกฎหมายสำคัญทั้ง 2 ฉบับผ่านรัฐสภาโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมที่ถือเป็นกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์ เพราะจะทำให้การดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมโปร่งใส มีกรอบระยะเวลาตรวจสอบได้  หากเล่นการเมือง ไม่มาประชุม องค์ประชุมไม่ครบ ตนขอตำหนิ ดังนั้นขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมเยอะๆ หรือครบองค์ประชุม ส่วนที่มีคนบอกว่าการใช้สิทธิยั้งร่างกฎหมายด้วยการไม่ร่วมประชุม ผมเคารพในความคิด

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าาวด้วย สำหรับร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. หากไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภาแล้วเสร็จได้ทันวันที่ 15 ส.ค.นีเ ซึ่งจะเกินกรอบ 180 วัน ต้องกลับไปใช้ร่างพ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภารับหลักการ

เมื่อถามว่า หากวันที่ 10 ส.ค.นี้ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ทำไม่เสร็จโอกาสจะเรียกประชุมวันที่ 15 ส.ค.เพื่อทำให้เสร็จได้หรือไม่ นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ตนไม่มีปัญหาหากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรียกประชุม แต่ปัญหาคือเมื่อเรียกประชุมแล้วมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมหรือไม่

เมื่อถามว่ากมธ. ได้กำชับให้ กมธ. ทุกคนร่วมมฝประชุมหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ส.ส.ที่เป็นกมธ.พบว่าไม่ร่วมแสดงตน ไม่ร่วมประชุม นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า กมธ.ได้พูดคุยกันว่าต้องการให้ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ผ่านรัฐสภา แม้จะใช้เวลารอคอยให้ครบองค์ประชุม และต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ เพราะการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาต่างจากการทำตามอำเภอใจ หรือ สิทธิ ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ เช่น เมื่อไม่พอใจร่างกฎหมายใดจะไม่เข้าประชุม หรือเข้าประชุมเพราะพอใจไม่ได้