"องอาจ"ลั่น ปชป.ไม่ทำสภาล่ม พร้อมทุกสูตรคำนวณ ส.ส.

2022-08-07 12:57:15

 "องอาจ"ลั่น ปชป.ไม่ทำสภาล่ม พร้อมทุกสูตรคำนวณ ส.ส.

Advertisement

"องอาจ"ลั่น ปชป.ไม่ทำสภาล่ม พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าสูตรคำนวณหาร 500 หรือ  100

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.)กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภากำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่า มีการเล่นเกมจากบางพรรคการเมืองไม่ให้กฎหมายผ่านรัฐสภาว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนตั้งแต่ยื่นเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลว่า ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เราจึงเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายเรื่อง เช่น เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องตัดอำนาจ ส.ว. ไม่ให้มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี และเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. ปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องอื่นๆ ที่พรรคเสนอขอแก้ไข แต่ให้แก้ไขเฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส.  การที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส. จากการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ เลือก ส.ส. เขต 1 ใบ และเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิแสดงเจตจำนงอย่างเสรีในการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าจะเลือก ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อจากพรรคเดียวกันหรือต่างพรรคกันก็ได้ ทำให้ประชาชนมีสิทธิเลือกมากขึ้น แตกต่างจากการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวที่ประชาชนเหมือนถูกบังคับให้ต้องเลือก ถึงแม้จะชอบพรรค แต่ไม่ชอบ ส.ส. หรือชอบ ส.ส. แต่ไม่ชอบพรรคก็ตาม เพราะฉะนั้น พรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่เห็นด้วยที่บางพรรคจะผลักดันให้เลือกตั้ง ส.ส. จากบัตรใบเดียว แต่ความคิดนี้ก็ล้มเลิกไป

นายองอาจ กล่าวต่อว่า จนมาถึงขณะนี้ก็มีความพยายามจากบางฝ่ายจะทำให้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ตกไป เพราะไม่เห็นด้วยที่กฎหมายจะใช้วิธีหาสูตรคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 500 ด้วยการเล่นเกมในสภา ทำให้สภาล่ม องค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้กฎหมายตกไปในที่สุด พรรคประชาธิปัตย์ ขอยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเล่นเกมใดๆ ในสภาเพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือใครคนใดคนหนึ่ง เราขอทำหน้าที่ของเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างเต็มที่บนพื้นฐานหลักการดังนี้ 1. ประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมประชุมสภาตามปกติ และเดินหน้าทำหน้าที่ไปตามกระบวนการรัฐสภา 2. ประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมกระบวนการวางแผนทำให้สภาล่ม 3. ประชาธิปัตย์เคารพการตัดสินใจในการลงมติของสมาชิกรัฐสภา 4. ประชาธิปัตย์พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าสูตรคำนวณหาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อจะใช้วิธีหาร 500 หรือหาร 100 ก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ต่อในวันพุธที่ 10 ส.ค. นี้ ตนจึงเชิญ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ มาประชุมร่วมกันในวันอังคารที่ 9 ส.ค. นี้ เวลา 13.30 น. เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในฐานะสมาชิกรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญ