แบงก์ชาติประกาศเปลี่ยนวันหยุด

2017-04-18 15:25:52

แบงก์ชาติประกาศเปลี่ยนวันหยุด

Advertisement

แบงก์ชาติ ยึดมติ ครม. ออกประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน ให้ยกเลิกวันหยุด 5 พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคร และเพิ่มวันหยุด 28 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช