เด้ง นอภ.สัตหีบช่วยราชการกรมการปกครอง

2022-08-05 20:52:41

เด้ง นอภ.สัตหีบช่วยราชการกรมการปกครอง

Advertisement

เด้งนายอำเภอสัตหีบช่วยราชการกรมการปกครอง หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผับ "เมาท์เทนบี"

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้ายว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผับ “เมาท์เทนบี” จนมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งพบว่า ร้านมีการต่อเติม และเปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต แถมตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ที่ไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงด้วย

โดยหนังสือเป็นคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1441/2565  เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ ความว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  จึงให้ ว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่  5 ส.ค.2565    เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง