"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน

2022-08-05 18:04:50

 "ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 80 สตางค์ต่อลิตร ดีเซล B7 ปรับลดราคา 1.00 บาทต่อลิตร

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ปตท. แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7  80 สตางค์ต่อลิตร  และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ปรับลดราคา 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลอื่นยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 6 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนบางจากแจ้งปรับลดราคาน้ำมันเช่นเดียวกัน