"ราเมศ" มั่นใจกฎหมายเลือกตั้งเสร็จทันกำหนด

2022-08-04 10:33:06

"ราเมศ" มั่นใจกฎหมายเลือกตั้งเสร็จทันกำหนด

Advertisement

"ราเมศ" มั่นใจกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.เสร็จทันกรอบเวลา 180 วัน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า  เชื่อว่าการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งจะแล้วเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ คือให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ส.ค.นี้ และก็เชื่ออีกเช่นกันว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ทันกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นายราเมศ กล่าวต่อว่า มีขั้นตอนที่สำคัญหลังจากผ่านที่ประชุมรัฐสภาไปแล้วคือ มาตรา 132 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบรัฐสภาต้องส่งร่างดังกล่าวไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง มีองค์กรที่เกี่ยวข้องเพียงองค์กรเดียวคือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับร่างดังกล่าวรัฐสภาก็จะดำเนินการต่อไป และสมาชิกรัฐสภายังสามารถเข้าชื่อยื่นตรวจสอบความชอบต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามหลักการทั่วไป แต่กรอบเวลาทั้งหมดเชื่อว่าจะทันต่อกรอบระยะเวลาเลือกตั้งอย่างแน่นอน ที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการออกเป็นพระราชกำหนดตนไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำแบบนั้น เหตุผลเพราะเรามีรัฐสภาอยู่ มีเวลาที่จะทำงานกันได้ และกฎหมายทั้งสองฉบับก็เป็นกฎหมายที่สำคัญเป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยตรงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนด

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีการพูดถึงว่าจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ประเด็นนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะต้องย้อนกลับไปแก้รัฐธรรมนูญ และในส่วนของพรรคมีเจตนารมย์ชัดเจนในเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบ ให้ประชาชนได้เลือก ส.ส.เขต และ เลือกพรรคการเมืองที่ชอบ พรรคคงไม่กลับไปแก้ในสิ่งที่พรรคเคยเสนอไว้และปรากฎเป็นผลสำเร็จคือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขและบังคับใช้แล้วคือกำหนดให้มี ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขั้นตอนนี้ควรให้ความสำคัญกับกฎหมายเลือกตั้งว่าจะตกผลึกร่วมกับทางความคิดอย่างไรให้ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ย้ำกับ ส.ส.ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับอย่างเต็มที่