"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

2022-08-04 00:10:42

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3

เมื่อเวลา 18.32 น. วันที่ 3 ส.ค.65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์  รมช.คลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระราชทานพระบรมพระราชวโรกาสให้ นายอาคม นายสันติ  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร


เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายสวนเบญจกิติ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “สวนป่าเบญจกิติ” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนป่า ระยะที่ 2 – 3 ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ


สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ต่อมาในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “เบญจกิติ” โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สวนน้ำ มีเนื้อที่ 130 ไร่ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนน้ำแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.47 และกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ

และส่วนที่ 2 สวนป่า มีเนื้อที่ 320 ไร่ แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น 3 ระยะ เมื่อปี 2559 กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 1 มีเนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 และส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ต่อมาในปี 2563 กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 2และ 3 มีเนื้อที่ 259 ไร่ โดยมีแนวคิดเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง มุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด โดยเก็บรักษาต้นไม้เดิมทั้งหมดไว้ และปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า 7,000 ต้น


เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่น จึงได้กำหนดให้มีพรรณไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด เพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันในแต่ละฤดู อีกทั้งมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางสำหรับจักรยาน โดยมีต้นไม้กั้นอย่างเป็นสัดส่วน ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้า ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่า และสามารถออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง เชื่อมไปยังสวนน้ำได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การก่อสร้างสวนป่า ระยะที่ 2 และ 3 กรมธนารักษ์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65