สุดประทับใจริมฝั่งโขง ณ ดินแดนแห่งความสุข จังหวัดนครพนม

2022-08-03 17:05:17

สุดประทับใจริมฝั่งโขง ณ ดินแดนแห่งความสุข จังหวัดนครพนม

Advertisement

สุดประทับใจริมฝั่งโขง ณ ดินแดนแห่งความสุข จังหวัดนครพนมผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “ริมโขง ว่าซั่นนน นครพนม” ณ ถนนสวรรค์ชายโขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความสนุกให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับงาน “ริมโขง ว่าซั่นนน นครพนม” วันมหัศจรรย์แห่งสายฝน เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.นครพนม รวมถึงพัฒนายกระดับถนนสวรรค์ชายโขง สถานที่อันซีนของนครพนมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อยู่เลียบแม่น้ำโขง สามารถชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติสองฝั่งโขงไทยลาวแบบใกล้ชิด เหมาะสำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการท่องเที่ยว ส่วนในงานนั่นมีการจัดกิจกรรมเปิดร้านค้า ร้านอาหาร เวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชื่อดัง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป ส่งผลดีต่อร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ถูกจับจองเต็มในช่วงวันหยุดยาว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และยกระดับเศรษฐกิจของ จ.นครพนม ให้ขับเคลื่อนต่อไป

ส่วนการจัดงานในวันสุดท้าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนสวรรค์ชายโขง จังหวัดนครพนม เวลา 05.00 – 07.00 น มีการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โชว์จุดเช็คอินถนนสวรรค์ชายโข เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งสร้างสุขภาพ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำโขงในบรรยากาศตอนเช้า ในระยะทางที่กำหนด ประกอบด้วย ระยะฟันรัน 3 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร ครั้งนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยว นักกีฬาให้ความสนใจร่วม 1,000 กว่าคน พบว่าภายในงานต่างได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากและได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาวิ่งมาเที่ยวภายในงานอย่างล้นหลาม ถือเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยกระดับนานาชาติ และสามารถสร้างรายได้เติบโต อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์ Covid19 คลี่คลาย และเพื่อตอบรับกระแส New Normal ของนักท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถนนสวรรค์ชาย สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดึงดูดประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นประเภทวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : จาตุรนต์ เขื่อนแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:15:41, หญิง : สุวณี คำชนะ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:20:01, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย : ไชยวิชญ ไชยรา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:19:25, หญิง : ณดา ต้นคชสาร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:23:58, รุ่น 16-29 ปี ชาย : นิติธรรม มิสาธรรม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:16:28, หญิง : แพมุกดา วิญญาณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:37:39, รุ่น 30-39 ปี ชาย : วัฒนา ถาวรพัฒน์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:16:46 หญิง : Thitiphat Sompunya เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:22:26, รุ่น 40-49 ปี ชาย : ประเสริฐ โคตรสขึง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:17:45, หญิง : สิโรนี ฟองแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:29:56, รุ่น 50-59 ปี ชาย : Suphan Wongweerachan เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:19:02, หญิง : เยาวลักษณ์ ฉายวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:22:44 และ รุ่น 60 ปีขึ้นไป ชาย : สุรพล ใครบุตร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:21:27 หญิง : รัชนี เหลืองศิริ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:17:45

ประเภทวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : KINDU SEWMEHON เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:30:11, หญิง : LODKEO INTHAKOUMMAN เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:35:59, รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย : ณัฐพล วดีศิริศักดิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:41:57, หญิง : ฐิติรัตน์ ต้นคชาสาร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:46:12, รุ่น 20-29 ปี ชาย : กรกฎ คุ้มอักษณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:33:18, หญิง : KHANKHAM NPYMANY เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:45:21, รุ่น 30-39 ปี ชาย : อัจฉริยะ ฝาดแสนศรี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:36:06, หญิง : นิตยา บุญบุตร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:46:08, รุ่น 40-49 ปีชาย : บรรดิษฐ์ ศาลางาม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:37:5,3 หญิง : วันทนีย์ ทิพชาติ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:53:28, รุ่น 50-59 ปี ชาย : จิรศักดิ์ กีกาศ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:35:35, หญิง : นันทิตา ตักโพธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:54:56, รุ่น 60-69 ปี ชาย : สมชาติ แซ่ลิ้ม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:40:36, หญิง : ประยูร ทิพรส เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:50:10 และ รุ่น 70 ปีขึ้นไป ชาย : วาณิชย์ วงษ์สุรภินันท์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:00:20ในโอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนจากการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, เทศบาลเมืองนครพนม, บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด, เอเอส มีเดีย แพลน, ไคยะ ยากินิกุ, เยิ้ม และ Pomelo


ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ริมโขง ว่าซั่นนน นครพนม จัดงานโดย บริษัท จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จำกัด