"ทิพานัน"ย้อน พท.กินปูนร้อนท้องโยงมั่วรัฐบาลสกัดม็อบ

2022-08-03 16:57:57

"ทิพานัน"ย้อน พท.กินปูนร้อนท้องโยงมั่วรัฐบาลสกัดม็อบ

Advertisement

"ทิพานัน"ย้อน พท.กินปูนร้อนท้อง โยงมั่วรัฐบาลสกัดม็อบ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเมือง แซะเพื่อไทยต้องยึดหลักกฎหมายไม่ใช่หลักเพื่อกู

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาแสดงความเห็นเชื่อมโยงกรณีรัฐบาลประกาศขยายพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน เพื่อสกัดกั้นม็อบขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีว่า เป็นจินตนาการทางการเมือง เชื่อมโยงคนละเรื่อง เพื่อหวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเคลื่อนไหวโจมตีทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย ทั้งที่เรื่องนี้ได้มีการประกาศไปนานแล้ว แต่เพิ่งลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ไม่ใช่เพิ่งออกมาเพื่อควบคุมการชุมนุมเคลื่อนไหวในห้วงเวลานี้  แต่พรรคเพื่อไทยก็พยายามนำประเด็นดังกล่าว มาสร้างกระแสเรียกร้องความสนใจจากพี่น้องประชาชน

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า  พรรคเพื่อไทยมีนักกฎหมายอยู่หลายคน ย่อมต้องเข้าใจหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ที่ว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ นั้นจะต้องหมายถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 นี้ด้วย ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาจากวิถีระบอบประชาธิปไตย มาจากการเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคที่ประชาชนลงคะแนนเสียงให้มากที่สุดในการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา และมาจากเสียงข้างมากของรัฐสภา ที่เสียงโหวตของ ส.ส. มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฏรและเสียงโหวตของ ส.ว. ก็มากกว่ากึ่งหนึ่งของวุฒิสภาด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจะนับรวมวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2550 ของพล.อ.ประยุทธ์ กับวาระการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้หากจะตะแบงเอาสีข้างตีความกฎหมายทำเป็นสงสัยก็ให้ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ มิได้มีข้อห้ามไว้เช่น แต่พรรคเพื่อไทยและฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยกลับไม่ทำตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ใช้แต่วิธีสื่อสารนำประเด็นนี้มาสร้างความสับสน ตีรวนในสังคมเน้นหลักเพื่อกูโดยที่ไม่ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ

“ที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ นายอนุสรณ์รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าจะมีม็อบออกมาเคลื่อนไหว การที่ออกมาพูดเช่นนี้อาจทำให้ประชาชนสงสัยพรรคเพื่อไทยได้ว่าดูเหมือนตุ๊กแกกินปูนร้อนท้อง พรรค เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดอย่างไรกับม็อบที่จะออกมาเคลื่อนไหว และเหตุใดจึงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนกับการบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ กฎมายฉบับนี้ไม่ดีหรืออย่างไร หากไม่ดีแล้วนายอนุสรณ์ได้คัดค้านการตรากฎหมายฉบับนี้ในปีพ.ศ. 2548 ที่นายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ และประกาศใช้หรือไม่” น.ส.ทิพานัน กล่าว