นายกฯเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

2022-08-02 20:46:08

นายกฯเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"

Advertisement

นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65  "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation"

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 2 ส.ค.65   ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กทม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ผู้บริหารจากหน่วยราชการในพระองค์ ผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการวางกล้าไม้ “ต้นโมกราชินี” บนแท่น


จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 5 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา จัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์ ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า นำเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับการแสดงประกอบมัลติมีเดีย “จำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำได้” ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นำเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห้องที่ 4 ราษฎร์ร่วมใจพัฒนา นำเสนอความสำเร็จของทุกคนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และห้องที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน จัดแสดงนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีร่วมปลูกต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. โดยผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-the-nation

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้แก่ การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ บริเวณซอยดำเนินกลางใต้ (ฝั่งวัดราชนัดดาราม) กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ การออกร้านจากร้านค้าต่าง ๆ ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร สาธิตการทำขนมไทย และสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทย ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เป็นต้น