เปิดด่านสิงขรวันแรกคึกคักสินค้านำเข้าส่งออกไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน

2022-08-02 16:16:40

เปิดด่านสิงขรวันแรกคึกคักสินค้านำเข้าส่งออกไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน

Advertisement

เปิดด่านสิงขรวันแรกคึกคัก มูลค่าสินค้านำเข้าส่งออกไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าไทย-เมียนมา นำรถบรรทุกสินค้ามาขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางด่านสิงขรเป็นวันแรกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หลังจากที่ทางจังหวัดได้มีการผ่อนปรนให้เปิดด่านเฉพาะการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน สอดรับกับฝั่งเมียนมาที่ทางการได้อนุญาตให้เปิดด่านมูด่อง อ.ตะนาวศรี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอีกครั้ง หลังจากที่ทางการเมียนมาได้ปิดด่านมูด่องระงับการเข้าออกมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 65 เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมา โดยสินค้าที่นำเข้ามาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็งจาก จ.มะริด ส่วนสินค้าส่งออกไปเมียนมา เป็นสินค้าประเภทสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ คาดว่าจะมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกในวันแรกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท


ร.ต.ต.สุพจน์ เกตุทอง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรยังคงระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ แต่ได้ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการสามารถขนถ่ายสินค้าได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยสามารถนำเข้าส่งออกสินค้าได้ในวันจันทร์-วันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขที่บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าแนวสันแดนหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ขณะที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐใน จ.ประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ของเมียนมาได้มีการประชุมหารือกำหนดแนวทางรองรับการเปิดด่าน รวมทั้งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการในการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์ เลขาธิการหอการค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ จ.ประจวบฯ มีการปิดด่านสิงขรไปนานเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกระทั่งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยคลี่คลายลง ทางจังหวัดจึงได้ผ่อนปรนให้เปิดด่านสิงขร สำหรับการขนถ่ายสินค้าได้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ก็มาพบกับอุปสรรคจากการที่ทางการเมียนมามีการประกาศปิดด่านมูด่องเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะนำเข้าส่งสินค้าได้ ดังนั้นการกลับมาเปิดด่านสิงขรและด่านมูด่องอีกครั้ง จึงมั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดน และในอนาคตอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งพิจารณาการเปิดด่านให้บุคคลและยานพาหนะเข้าออกได้เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ