"ภูมิธรรม" ซัด "บิ๊กตู่" บริหารประเทศ 8 ปี ทำทุกเรื่องผิดหลักการ ผิดกติกา

2022-08-02 11:28:36

"ภูมิธรรม" ซัด "บิ๊กตู่" บริหารประเทศ 8 ปี ทำทุกเรื่องผิดหลักการ ผิดกติกา

Advertisement

"ภูมิธรรม" ซัด "บิ๊กตู่" บริหารประเทศ 8 ปี ทำทุกเรื่องผิดหลักการ ผิดกติกา ควบรวมอำนาจการปกครองในประเทศ ขอประชาชนจับตามองการสืบต่ออำนาจ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65  นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเพจ Phumtham Wechayachai  ระบุว่า   8 ปี ภายใต้ระบอบการเมืองแบบ “ประยุทธ์” ซึ่งใช้อำนาจที่ยึดมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ 4 ปีกว่า แล้วจัดแจงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับ “เผด็จการอุ้มสม” โดยอาศัยฐานอำนาจของ 3 ป. ทั้งส่วนของกลุ่มทุน ทหาร ข้าราชการเกษียณ จัดการเลือกตั้งสร้างกลไก ส.ว.และ พรรคการเมืองบางส่วนที่ไร้อุดมการณ์กลับคำที่ให้ไว้กับประชาชน ยกมือยอมให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคยใส่ใจทุกข์ยากของประชาชนเข้ามาบริหารประเทศต่อเนื่อง "ประยุทธ์" เป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยฟังเสียงประชาชน ไม่เคยมีนโยบายที่สร้างความหวังให้ประชาชนและประเทศชาติ จะมีก็แต่มาตรการเจียดเงินมาจ่ายแจกทีละน้อย คิดแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แบบ "ปัดปัญหาออกพ้นตัว" มากกว่าการดำเนินนโยบายที่ส่งผลเชิงโครงสร้าง และภาพรวมของการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเหลื่อมล้ำซึ่งส่งผลในระยะยาว การครองอำนาจยาวนานถึง 8 ปีภายใต้ฐานอำนาจ ฐานทุนที่จับมือร่วมกัน เป็นการบริหารที่สร้างผลประโยชน์ผูกขาดอย่างมหาศาลให้ประยุทธ์และพวกพ้อง เป็นการบริหารประเทศโดยผู้นำที่ขาดคุณสมบัติทุกประการ ทั้งความรู้ วิสัยทัศน์ มารยาท วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความชอบธรรม 8 ปีภายใต้การบริหารของ “ประยุทธ์” เราได้เห็นการทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก แบบหน้าไม่อาย ทำลายหลักนิติธรรม นิติรัฐ เพียงเพื่อให้ตัวเองและพวก ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้ พร้อมกับสกัดกั้นกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่างในทุกรูปแบบ

วันนี้เราจึงได้เห็น วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ความรับผิดชอบต่อประชาชน และ หลักการประชาธิปไตย กลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ซ่อนเร้นอำนาจและผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจ ซึ่ง “ประยุทธ์และพวก” ร่วมกันออกแบบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึงหลักการใด ๆ ทั้งที่ รัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยทั่วไปเป็นกฎหมายสูงสุด ใช้เป็นหลักในการปกครองของทุกประเทศ โดยให้เกียรติให้คุณค่ากับประชาชน เห็นประชาชนเป็นใหญ่ และต้องออกแบบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนหลักยึด เพื่อให้เกิดระบบการเมืองที่สร้างสมดุลและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพตลอดจนผลประโยชน์ของทุกคนในสังคม แต่สำหรับรัฐธรรมนูญประเทศไทย ภายใต้การนำของ ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ยกมือยิ้มร่ายอมรับว่า เป็นผู้นำรัฐประหาร อย่างหน้าชื่นตาบาน นอกจากจะยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ยังสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะควบรวม

ครอบอำนาจกลับมาไว้ที่ตนเองทั้งหมด ไม่เคยตระหนักรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกขมขื่นแค่ไหน ไม่เคยรู้ว่าสังคมโลกมองผู้นำประเทศไทยอย่างไร เพราะผู้นำคนนี้ ไร้สำนึกรู้ถึงความน่าละอายของการทำรัฐประหาร ที่เป็นต้นเหตุฉุดรั้งประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ให้ตกต่ำถึงขีดสุดดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ จึงไม่ได้ทำเพราะผลประโยชน์ประชาชน แต่ใช้อำนาจ สั่งการแก้ไขเพื่อให้ตนและพวกพ้องอยู่ในอำนาจได้ยาวนานที่สุด ทำให้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ขาดความน่าเชื่อถือ ไร้หลักการประชาธิปไตย ประเทศไทย รัฐบาลไทย รัฐสภาไทย เราเดินมาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร?

คำตอบ คือ เพราะ 8 ปีของประยุทธ์นั้นกล้ากระทำการทุกเรื่องที่ผิดหลักการ ผิดกติกาได้เพราะถือดีว่า “พวกตนยึดกุมและควบรวมอำนาจการปกครองในประเทศ” ไว้เพียงกลุ่มเดียว ดังนั้น อยากทำอะไรก็ทำได้ไม่เกรงกลัวใคร เนื่องจากมีกลไก สว.250 คน ซึ่งล้วนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาและพวกพ้อง กำหนดให้มีอำนาจล้นพ้น สามารถ ควบคุมกติกา กำหนดตัวนายกรัฐมนตรี และทำทุกอย่างตามใบสั่ง โดยไม่ได้ตระหนักและคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของตำแหน่ง สว. แต่ทำให้กลายสภาพจากที่ปรึกษาในสภาฯมาเป็นลิ่วล้อหุ่นยนต์ ยกมือเพื่ออุ้ม “ประยุทธ์”คนเดียว แม้แต่ การครองอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ “เพื่อประยุทธ์และพวก”ว่าให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน เวลา 8 ปี ทว่ามาวันนี้ ซึ่งใกล้จะครบกำหนดการครองอำนาจ 8 ปีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ ประยุทธ์ ก็เริ่มมีท่าทีจะอยู่ในอำนาจต่อเนื่องต่อไปอีก โดยไม่สนใจกรอบกติกาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่สร้างขึ้นมากันเอง การครองอำนาจบริหารประเทศจนจะครบ 8 ปี ของ “ประยุทธ์” มีแต่การทำลายความมั่งคงของประเทศ ทำลายความหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำลายเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐ ทำลายโอกาสของประเทศ และอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ 23 ส.ค.65 นี้ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์” จะครองอำนาจครบ 8 ปี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน “จับตามอง” และ “เฝ้าระวัง” การสืบต่ออำนาจของนายกรัฐมนตรีและพวกพ้อง เราจะได้รู้กันว่ามีใครเป็นผู้สนับสนุน เป็นเนติบริกร เป็นผู้คุ้มครอง

สร้างเงื่อนไขและโอกาสให้  "ประยุทธ์"  ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยไม่รู้จักอาย และไม่สนใจว่ากำลัง "ย่ำยี" หลักการกติกาในรัฐธรรมนูญซ้ำ ๆ เป็นครั้งที่เท่าไหร่ อย่าลืมว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นของ  "ประยุทธ์ และพวก" แต่เป็นของประชาชนไทยทุกคน ถึงเวลา “มียางอาย”คืนอำนาจกลับไปให้ประชาชน

ขอบคุณเพจ  Phumtham Wechayachai