"พิธา"เยี่ยมพี่น้องชาวชาติพันธุ์สัญญาผลักดันแก้ปัญหาสิทธิ์ที่ดิน

2022-08-01 21:08:23

"พิธา"เยี่ยมพี่น้องชาวชาติพันธุ์สัญญาผลักดันแก้ปัญหาสิทธิ์ที่ดิน

Advertisement

"พิธา"เยี่ยมพี่น้องชาวชาติพันธุ์  พร้อมสัญญาผลักดันให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาสิทธิ์ในที่ดินดั้งเดิมของชาวชาติพันธุ์

เมือ่วันที่ 1 ส.ค.65  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินทางไป อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบปะเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์ปกากะญอ ม้ง ละว้า เพื่อนำปัญหาสิทธิ์ในที่ดินดั้งเดิมของชาวชาติพันธุ์ส่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไข

นายพิธา กล่าวต่อว่า กรณีรุกที่ป่าจำนวนมากไม่ใช่กรณีที่อยู่ๆ ชาวชาติพันธุ์บุกรุกเข้าไปเพื่อยึดที่ดินที่เป็นป่ามาเป็นของตนเอง แต่กลับกันเป็นกรณีที่พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนแล้วหลายชั่วอายุคนแต่วันดีคืนดีรัฐกลับประกาศให้ที่ดินที่พวกเขาอยู่กันมาอย่างยาวนานกลายเป็นที่ป่าแล้วพยายามไล่พวกเขาออกไป แต่ก่อนรัฐมีความคิดว่าป่ากับคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อประกาศให้ที่ดินใดเป็นป่าแล้วก็พยายามบังคับด้วยกำลังให้ชาวบ้านที่อยู่ในป่าออกจากป่าไปให้หมด แต่พวกเราพรรคก้าวไกลไม่ได้มีแนวคิดอย่างนั้น พวกเราไม่ได้มองเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่พยายามที่จะผสานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับเรื่องสิทธิในที่ดินดั้งเดิม สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และเรื่องเศรษฐกิจ เราพยายามเสนอทางออกที่จะทำให้ชาวบ้าน พี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่อยู่มาก่อนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน บรรพบุรุษของพวกเขาอยู่ในป่ามาหลายชั่วอายุคน เราผู้มาทีหลังไม่ควรใช้กำลังพรากชาวชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองไปจากป่าที่เป็นบ้านของพวกเขา หลายสิบปีที่รัฐไทยดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ ยังไม่สายที่เราจะร่วมกันแก้ไขให้ทุกอย่างดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง สิ่งที่พวกเราพรรคก้าวไกลต้องการคือการทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ไม่มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่านี้