ลุงตู่หวังเด็กไทยยุค 4.0 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

2018-01-13 10:34:47

ลุงตู่หวังเด็กไทยยุค 4.0  รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

นายกรัฐมนตรี หวังเด็กไทยยุค 4.0 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก น้อมนำคติธรรม และพระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และให้รู้รักสามัคคีดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9

ค่ำวานนี้ (12ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บางช่วงบางตอนว่า
ในวันเด็กแห่งชาติปี อยากให้เด็กไทยรู้รักสามัคคี ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำความดี และสืบสาน ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเด็กและเยาวชน ความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษา สิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งพัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป" ขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรม และพระราโชวาท ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

Advertisement


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยมองเห็นว่าศักยภาพของเด็กไทย ไม่ได้เป็นรองชาติใด และจากคำขวัญที่มอบให้ ก็อยากให้เด็กไทยในยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

Advertisement


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง