หมอแนะซื้อของเล่นให้ลูกเหมาะกับวัย

2018-01-12 18:05:23

หมอแนะซื้อของเล่นให้ลูกเหมาะกับวัย

Advertisement

แพทย์แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เลือกของเล่นให้ลูกควรเหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจจะมองหาของขวัญให้แก่ลูกเพื่อสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ดังนั้นของขวัญที่มอบให้แก่ลูกไม่ควรมีราคาที่สูงจนเกินไป เพราะเด็กเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ การเล่นอาจไม่ระมัดระวัง หรือดูแลรักษาได้ไม่ดี ของเล่นที่ได้มาอาจมีอายุการใช้งานไม่นาน จึงควรเลือกของเล่นที่มีประโยชน์และเสริมสร้างจินตนาการ สร้างสัมผัสที่อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบหรือดูแลรักษาสิ่งนั้นๆได้ สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งพ่อแม่ควรคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย และความเหมาะสมกับช่วงวัย


ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แต่ละช่วงวัยมีวิธีการเลือกซื้อของเล่นที่แตกต่างกันออกไป วัยทารก 0-1 ปี การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เกิดจากการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 แบ่งเป็น เด็กอายุ 0-6 เดือน ควรเลือกของเล่นที่เกี่ยวกับการมอง การถือ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับปาก พวกดูด กัด ที่เด็กสามารถเอาเข้าปากได้ เช่น ยางนิ่มๆ เด็กอายุ 6- 12 เดือน ของเล่นที่ใช้บีบ เพื่อให้เกิดเสียง สำหรับจับเขย่า ของเล่นที่ใช้สำหรับลากดึง เช่น รถลาก ส่วนวัยเตาะแตะ อายุ 1-2 ปี วัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อและภาษา ของเล่นที่เหมาะสม เช่น รถลาก สมุดภาพ นิทาน หรือ สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้เด็กรู้จักจดจำและสามารถเรียกชื่อได้ วัยก่อนอนุบาล 2-4 ปี เลือกของเล่นประเภทกล่องที่มีช่องหลายช่องสำหรับ ใส่รูปทรงต่างๆ ของเล่นที่ใช้สร้างบ้าน ดินสอเทียน ดินสอสีไว้ระบายสมุดภาพ ของเล่นที่ใช้ต่อประดิษฐ์สิ่งก่อสร้าง บ้านตุ๊กตา กรรไกร จักรยาน 3 ล้อ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อ วัยอนุบาล 4-6 ปี เด็กเริ่มเล่นโดยสร้างจินตนาการของตนเอง เช่น ชุดคุณหมอ ชุดเล่นขายของ บ้านตุ๊กตา สร้างเมือง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นตัวละครต่างๆ หรือการ์ตูน ถีบจักรยาน 2 ล้อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง