สหภาพฯการบินไทยร้องนายกฯ สอบกรณีจัดตั้งไทยกรุ๊ป

2017-04-18 14:00:40

สหภาพฯการบินไทยร้องนายกฯ สอบกรณีจัดตั้งไทยกรุ๊ป

Advertisement

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มาที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน กรณีที่มีมติ ให้จำหน่ายเครื่องบิน ที่มีอายุการใช้งานเหลือประมาณ 6-8 ปี รวม 17 ลำ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเนื่องจากการจำหน่ายเครื่องบินเกิดการขาดทุนในงบการเงินตั้งแต่ปี 2551-2559 ประมาน 30,134 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวตัดสินใจผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายขาดทุนตั้งแต่ปี 2556-2559 ประมาณ 26,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบกรณีจัดตั้งไทยกรุ๊ป โดยการนำเอาบริษัทการบินไทย ไทยสไมล์ แอร์เวย์ และสายการบินนกแอร์มาบริหารจัดการร่วมกัน และมีนโยบายเพิ่มทุนให้สายการบินนกแอร์ ซึ่งจากการตรวจสอบสายการบินดังกล่าวได้ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นฐายปฏิบัติการหลักซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้นการเพิ่มทุนในสายการบินนกแอร์จึงเป็นการผลักภาระผลการขาดทุนมาให้บริษัทการบินไทยเป็นผู้แก้ไข

นอกจากนี้การบินไทยยังต้องแบกรับภาระหนี้สิน ของบริษัท ไทยสไมล์ แอร์เวย์ ในฐานะบริษัทลูกถือหุ้นสามัญเต็ม 100 % ทางสหภาพแรงงานจึงมีข้อเสนอให้ยุบสายการบินไทยสไมล์ เข้ารวมกับบริษัทการบินไทย เนื่องจากเส้นมางบินภายในประเทศของบริษัทการบินไทย สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ