คนนับหมื่นบวงสรวงถวายช้าง “เจ้าพ่อพญาแล”

2018-01-12 10:00:15

 คนนับหมื่นบวงสรวงถวายช้าง “เจ้าพ่อพญาแล”

ประชาชนชาวชัยภูมินับหมื่นคน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ ในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ มีพิธีถวายช้าง ความเชื่อและพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลก


เมื่อเวลา 04.45 น. วันที่ 12 ม.ค. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ พรัอมประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า 1 หมื่นคน ได้พร้อมใจนำพานบายศรีมาร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล (แล) หรือ “เจ้าพ่อพญาแล” เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกของจ.ชัยภูมิ ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) ใจกลางเมืองชัยภูมิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างบ้านแปลงเมือง และสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเมืองชัยภูมิ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะเทิดทูนคุณงามความดี วีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแล และน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเป็นความเชื่อและความศรัทธาว่าได้ถวายช้างแล้วจะช่วยเสริมบุญบารมี การค้า การขายเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้างให้ชาวชัยภูมิได้เกิดความภาคภูมิใจ การจัดพิธีถวายช้าง จะใช้ตะขอควาญช้างเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ทั้งนี้แม้เจ้าพ่อพญาแลได้เสียสละชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ชาวชัยภูมิยังระลึกถึงเสมอและยังเชื่อว่าบารมีของเจ้าพ่อพญาแลสามารถปกปักรักษา และดลบันดาลให้ลูกหลานชาวชัยภูมิ รวมถึงผู้คนที่มาสักการะประสบความสำเร็จตามปรารถนา ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงในวันที่ 12 ม.ค.ของทุกปี และเป็นวันแรกของการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดประจำปี ระหว่างวันที่ 12-20 ม.ค.โดยถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีAdvertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง