ขึ้นแน่ ! รถเมล์ 2 บาทแก้ขาดทุน

2018-01-12 10:10:11

ขึ้นแน่ ! รถเมล์ 2 บาทแก้ขาดทุน

คนกรุงเตรียมควักกระเป๋าเพิ่มรถเมล์ปรับราคาแน่ 2 บาทภายในปีนี้ ผู้บริหาร ขสมก. ชี้แจง ที่ผ่านมาเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าทุนทำให้ขาดทุนมาต่อเนื่อง 


นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา ขสมก.จัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้ ขสมก.มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด ในอดีตที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เคยมีมติให้ ขสมก.ปรับขึ้นราคารถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศเพิ่มอีก 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับราคาก๊าซธรรมชาติ (CNG) ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ ขสมก.ได้ชะลอการปรับขึ้นราคา เเนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง แก่ประชาชน


แผนการขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ในระยะแรกจะขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารธรรมดาปรับเพิ่มอีก 1.50 บาท และรถโดยสารปรับอากาศปรับเพิ่มขึ้นอีกระยะละ 2 บาท

Advertisement
การขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในครั้งนี้ ขสมก.จะต้องนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ เข้าสู่ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอแผนฟื้นฟู ต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ขอความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหากที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขสมก.ก็พร้อมที่จะปรับอัตราค่าโดยสารภายในปี 2561 การขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ขสมก.จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้มีการนำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เข้ามาให้บริการประชาชนแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง