"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์ต่อลิตร

2022-07-18 17:40:15

"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์ต่อลิตร

Advertisement

"ปตท.-บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์ต่อลิตร E85 ลด  30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 วันที่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน  50 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปแท็กที่เกี่ยวข้อง