นายกฯ ไม่พอใจ ยอดคนตาย7วันอันตรายยังสูง

2017-04-18 10:30:08

นายกฯ ไม่พอใจ ยอดคนตาย7วันอันตรายยังสูง

Advertisement

ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยก่อนประชุม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์งานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์" ที่จัดขึ้นถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยนำหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียนมาจัดแสดง ซึ่งระหว่างวันที่ 20-21 เมษายนนี้จะมีการแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค โดยจัดแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง พระมหาชนก เพื่อรำลึก ถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมยลวังยามเย็น ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน
      
โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวขอบคุณคณะของกระทรวงวัฒนธรรมที่ช่วยกันทำสิ่งดีๆ และขอให้ประสบความเจริญและประสบความสำเร็จในการตัดแสดงครั้งนี้

 ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าช่วงสงกรานต์ได้เดินทางไปพักผ่อนที่ใดหรือไม่ นายกรัฐมนตรี  บอกว่า ได้พักผ่อนอยู่บ้าน พร้อมระบุว่า ยังไม่พอใจกับตัวเลขการเสียชีวิตช่วงสงกรานต์ที่ลดลงเพราะยังมีคนตายอยู่

ขณะวันนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาร่วมประชุมหลังจากที่ได้ลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านและปฏิเสธที่จะตอบว่าเดินทางไปที่ใด
สำหรับวาระที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมหลายประเด็นน่าสนใจและต้องติดตามการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ. รวมถึงมาตราการห้ามนั่งท้ายรถกระบะและนั่งแคปมาหารือกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขหลังผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถนั่งท้ายกระบะได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
ส่วนสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาเรื่องขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น เพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 นอกเหนือโควตาปกติ จากงบกลางเพิ่มเติมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในคสช.ที่อยู่ในเกณฑ์สามารถนำมาพิจารณาบำเหน็จประจำปีได้ จำนวน 721 คน ให้มีผลในปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

ด้านกระทรวงการคลังจะขออนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมกับเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ  และเสนอร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากร สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 และกระทรวงพาณิชย์จะได้เสนอเรื่องเกี่ยวเนื่องกันคือ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี 2557 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต 2557/58

แท็กที่เกี่ยวข้อง