กมธ.งบประมาณจ่อถกงบ กห. 18 ก.ค.

2022-07-17 12:38:16

กมธ.งบประมาณจ่อถกงบ กห. 18 ก.ค.

Advertisement

"สมชัย"เผย กมธ.งบประมาณจ่อถกงบ กห. 18 ก.ค. มีหลายประเด็นต้องซักถาม

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คนที่24 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันที่ 18 ก.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. กมธ.จะพิจารณารายการงบประมาณของกระทรวงกลาโหม โดยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพเตรียมเข้าชี้แจงรายละเอียดด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี กมธ.พร้อมฟังการแถลงรายละเอียดและพิจารณารายละเอียดก่อนจะตั้งประเด็นซักถาม ซึ่งตนเตรียมข้อซักถามไว้หลายประเด็น โดยจะนำคำถามที่มาจากทหารหญิงรายหนึ่งซึ่งส่งจดหมายมาไปซักถามด้วยสำหรับเอกสารรายละเอียดที่กระทรวงกลาโหมส่งมาให้ กมธ. ยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องครุภัณฑ์ เพราะเชื่อว่าจะอยู่ในเอกสารที่นำไปชี้แจงคณะอนุ กมธ.แต่เบื้องต้นมีหลายประเด็นที่พิจารณาแล้ว ควรตั้งคำถามกับผู้มาชี้แจงในการประชุม กมธ.

เมื่อถามถึง การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมมวลชน ส่งเสริมความปรองดอง นายสมชัย กล่าวว่า พบว่ามีการเสนอของบประมาณในปี 2566 โดยระบุเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กำหนดเป็นจำนวนคนที่ชัดเจน แต่เบื้องต้นไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการใช้งบประมาณเพื่อเตรียมการในการเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือไม่