นอภ.ชุมแพเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา

2022-07-14 15:36:15

นอภ.ชุมแพเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา

Advertisement

นอภ.ชุมแพเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ณ วัดโนนสะอาด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.65 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 เพื่อสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ หมู่ 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ชาว ต.ไชยสอร่วมงาน


ด้าน น.ส.นัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กล่าวว่า ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกัน เมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดตลอด 3 เดือนมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้ อบต.ไชยสอ ได้ดำเนินการเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาติส่งเสริมสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล และสภาวัฒนธรรมตำบล และเพื่อเป็นการเผยแพร่และขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินการหล่อเทียน ณ บริเวณวัดโนนสะอาด ก่อนนำทอดถวายทุกวัดในเขตพื้นที่ตำบลไชยสอ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นผู้นำในการฟ้อนรำ ร่วมกับนางรำชาวตำบลไชยสอ เพื่อรำแห่ขบวนเทียนพรรษาไปรอบหมู่บ้าน ก่อนนำทอดถวายตามประเพณีดั้งเดิมของไทยต่อไป