"วิฑูรย์"แจงเรื่องเข้าใจผิด ป.ป.ช.ฟันยืมเงิน 30 ล้าน

2022-07-12 20:45:18

"วิฑูรย์"แจงเรื่องเข้าใจผิด ป.ป.ช.ฟันยืมเงิน 30 ล้าน

Advertisement

"วิฑูรย์"แจงเป็นเรื่องเข้าใจผิด ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเรียกรับเงิน 30 ล้าน โครงการก่อสร้างปี 56-57 ระบุแค่เรื่องยืมเงิน ผู้ร้องถอนเรื่องแล้ว 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65  นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต ส.ส.อุบลราชธานี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายวิฑูรย์กับพวก 5 ราย กรณีถูกกล่าวหากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นและมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด กรณีเรียกรับเงินจำนวน 30 ล้านบาท ในการร่วมลงทุนและช่วยเหลือการก่อสร้างโครงการสิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ เมื่อปี 2556-2557 ว่า ข้อกล่าวหานี้ เป็นเรื่องเข้าใจผิด เนื่องจากตนเคยยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่ง จำนวน 29.6 ล้านบาท แต่เมื่อเขามาทวงเงิน แต่ตนไม่มีจ่าย ทำให้บุคคลดังกล่าว เกิดความโมโหและได้นำเรื่องไปร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560  โดยร้องเรียนว่าได้จ่ายเงิน 29.6 ล้านบาท ให้ตน เพราะถูกตนชักชวนให้ร่วมลงทุนกับห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง แต่ดีเอสไอแจ้งต่อผู้ร้องว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวเอง จึงส่งเรื่องต่อไปยัง ป.ป.ช. แต่เมื่อตนได้ชำระหนี้ดังกล่าวคืนนักธุรกิจรายนี้ เขาก็ไม่ติดใจเอาความ และได้ส่งหนังสือถึง ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 เพื่อขอถอนคำร้องดังกล่าว แต่ ป.ป.ช. ระบุว่า ยังมีอำนาจดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ตนจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ทั้งการส่งให้อัยการและคงเข้าสู่ในชั้นศาล ซึ่งตนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างตามกระบวนการต่อไป