“ครูลิลลี่” ลงใต้ติวเข้มภาษาไทยเยาวชนยะลา

2018-01-11 11:30:09

“ครูลิลลี่” ลงใต้ติวเข้มภาษาไทยเยาวชนยะลา

เทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาไทย เชิญครูลิลลี่ติวเข้มเตรียมสอบภาษาไทยเด็กนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนใน จ.ยะลาเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดกิจกรรม “เสริมทักษะภาษาไทย”โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิจมาโนชย์ โรจนทรัพย์ (คุณครูลิลลี่) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชน จ.ยะลาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มีนักเรียนร่วมเข้ากิจกรรมกว่า 4 พันคน โดยมีนายนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาไทย จัดขึ้น 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00-10.30 น. สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาไทย เริ่มต้นมาจากที่ครูลิลลี่โพสต์ลงในอินสตาแกรมว่าต้องการสอนภาษาไทยเป็นวิทยาทานให้กับเยาวชนในประเทศเพื่อเป็นการทำความดี เทศบาลนครยะลาจึงได้ติดต่อไป และได้รับการตอบรับจากครูลิลลี่ในทันทีว่า จะมาสอนภาษาไทยให้กับเยาวชน จ.ยะลา นับเป็นความเสียสละที่ “ครูลิลลี่” อาจารย์ภาษาไทยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีเทคนิคการสอนที่สนุกสนานพร้อมกับการให้ความรู้อย่างเข้มข้นสละเวลาเดินทางมาสอนเยาวชนในยะลา อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดยะลาเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความตื่นตัวและรอคอยที่จะเข้าร่วมการติวในครั้งนี้


Advertisementนายกเทศมนตรีนครยะลา ยังเปิดเผยอีกว่า นับเป็นโอกาสที่ดีนอกเหนือจากคุณครูลิลลี่เองจะมีภารกิจมากแล้วสิ่งที่สำคัญคือ ท่านเองถือว่าเป็นครูที่มีศิลปะการสอนที่ดี สามารถทำภาษาไทยให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เด็กเมื่อเข้าไปเรียนแล้วเกิดความสนุกและเรียนเก่งก็จะเรียนอย่างมีความสุขสามารถที่จะจำหลักวิชาภาษาไทย เมื่อเด็กมีความเข้าใจในหลักวิชาภาษาไทยแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ เด็กจะจำไปตลอดชีวิตสามารถที่จะนำไปประยุกษ์ใช้ในโอกาสต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการวางพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กใน จ.ยะลา ซึ่งถือเป็นว่ามีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใช้ภาษาประจำถิ่น ภาษายาวี เป็นชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นการที่ได้ครูภาษาไทยที่ดีมาทำให้เด็กที่ใช้ภาษาประจำถิ่นภาษายาวีเป็นภาษาประจำวัน ก็จะทำให้เด็กมีโอกาสเข้าใจภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น


อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับกันว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรฐานการศึกษาถือว่าอยู่ในระดับท้ายๆของประเทศโดยเฉพาะผลคะแนนการสอบโอเน็ตที่ผ่านมา การที่ครูลิลลี่ได้เสียสละมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเสริม เชื่อว่าจะทำให้เด็กเกิดความรักในภาษาไทยและทำให้มีมาตรฐานการเรียนที่ดีขึ้นต่อไปAdvertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง