"นิพนธ์’ แจงไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางรักษาผลประโยชน์แผ่นดิน (มีคลิป)

2022-07-12 12:11:46

"นิพนธ์’ แจงไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางรักษาผลประโยชน์แผ่นดิน (มีคลิป)

Advertisement