"พัชรินทร์"ขอบคุณวุฒิสภาผ่านกฎหมายฉีดให้ฝ่อ

2022-07-11 21:49:42

"พัชรินทร์"ขอบคุณวุฒิสภาผ่านกฎหมายฉีดให้ฝ่อ

Advertisement

"พัชรินทร์"ขอบคุณวุฒิสภาผ่านกฎหมายป้องกันกระทำผิดซ้ำ ย้ำฉีดให้ฝ่อ ผ่านการพิจารณา 2 สภาอย่างรอบคอบแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.65  ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชรง)  ในฐานะผู้ที่เสนอร่างกฎหมาย ควบคู่กับกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณวุฒิสภา ที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … ด้วยมติเห็นชอบในวาระ 3   145 เสียง ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งขอยืนยันว่า กฎหมายฉบับนี้ ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก เราได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว และหลังจากนี้ ในส่วนของบางมาตรา ที่ถูกขอแก้ไข ก็จะกลับเข้าสู่สภา เพื่อพิจารณาในรายละเอียด และเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมาย เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนประเด็นของการฉีดให้ฝ่อ หรือการฉีดลดฮอร์โมนเพศชาย ที่ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และสังคมให้ความสนใจ ขอย้ำว่าการที่จะฉีดลดฮอร์โมน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย และเข้าคณะกรรมการพิจารณา และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน ต้องเห็นพ้องต้องกัน และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นของกฎหมาย ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมต่อไป

"เชื่อว่า การใช้หลักจิตวิทยา และแนวทางการแพทย์ เข้ามามีส่วนในการบังคับคดี จะสามารถป้องกัน ยับยั้งอารมณ์ ของผู้ต้องหาที่ได้กระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิผล และก็ยังมีอีกหลายประเด็น ที่จะมาเป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้สังคมมีความรัดกุม ป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ หรือใช้ความรุนแรง" ดร.พัชรินทร์ กล่าว