"หมอประสิทธิ์"เตือนใช้ยารักษาโควิดต้องระวัง

2022-07-11 13:39:07

"หมอประสิทธิ์"เตือนใช้ยารักษาโควิดต้องระวัง

Advertisement

"หมอประสิทธิ์"เตือนใช้ยารักษาโควิดต้องระวัง หวั่นเชื้อดื้อยา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีที่ รพ.เอกชนออกแพ็คเกจให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อยารักษาโควิด-19 ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ยาฟาวิพิราเวียร์ และสามารถเพิ่มเงินเปลี่ยนยาเป็นโมลนูพิราเวียร์ได้ ว่า การใช้ยารักษาโรคโควิด-19 สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังในขณะนี้ คือ ปัญหาการดื้อยา จริงๆ โดยหลักการ จะมีการกำหนดแนวทางรักษาว่าเมื่อไหร่ควรให้ยาอะไร อย่างตอนนี้กำหนดว่าในกลุ่มเสี่ยง 608 แม้มีความเสี่ยงเพียงข้อเดียว ก็จะให้ยาโมลนูพิราเวียร์ได้ เช่น ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่มีโรคร่วมแต่อายุมาก แม้มีอาการน้อยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นนี้ ก็จ่ายยาโมลนูพิราเวียร์ให้เลย ฉะนั้น การที่เรามีแนวทางไว้ก็เพื่อติดตาม ไม่ใช่ให้ใช้คละกันไปหมด เพราะถ้าเกิดปัญหาดื้อยามาก็จะยุ่ง  อย่าลืมว่าไกด์ไลน์ที่ออกมาไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากคณะกรรมการที่วางนโยบาย วางแนวทางรักษา โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาข้อดี ข้อเสียหลายปัจจัย เป็นไกด์ไลน์ทางวิชาการอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ที่เราเลิกเอาวิชาการแล้วไปตามสบายใจ ฉันเงินเยอะ ฉันซื้อของแพงก็ต้องระวังเกิดดื้อยามาแล้วจะยุ่ง ตอนนี้ยาที่เราใช้มียาโมลนูพิราเวียร์ ยาแพกซ์โลวิด เร็มเด็บซิเวียร์ และยาฟาวิพิราเวียร์ ตรงนี้ยังใช้ได้หมดและยังใช้ได้ดีอยู่