ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 4 จังหวัด วาตภัย 7 จังหวัด

2022-07-11 11:47:29

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 4 จังหวัด วาตภัย 7 จังหวัด

Advertisement

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย 4 จังหวัด วาตภัย  7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 9 – 11 ก.ค. 65 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น  นครราชสีมา จันทบุรี ระนอง รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง นราธิวาส รวม 19 อำเภอ 35 ตำบล 64 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชน