"อนุทิน"ลุยโคราชให้กำลังใจ อสม.

2022-07-09 17:28:04

 "อนุทิน"ลุยโคราชให้กำลังใจ อสม.

Advertisement

"อนุทิน"ลุยโคราชให้กำลังใจ อสม. ชมเป็นรากฐานระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งของไทย เผยวงประชุมนานาชาติ ยกให้เป็นกุญแจสำคัญ พาไทยบินสูง เรื่องระบบสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 ที่โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 4.0 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ มีนายอนุทินเป็นประธาน พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพราะ อสม. คือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญระบบสุขภาพของประเทศ เมื่อ อสม. มีพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ระบบสุขภาพของไทย ก็ยิ่งเจริญรุดหน้า ปัจจุบัน เรามีความเชื่อมั่นในผลลัพท์การปฏิบัติงานของ อสม. และยกให้เป็นหมอคนแรก จากนี้ อสม.จะต้องรู้ ถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อประสานงานกับแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่


จากข้อมูล อสม.มีการใช้แอปพลิเคชัน “Smart อสม.” แล้วประมาณ 60% จาก อสม. ทั้งหมด 1.05 ล้านคน ในการรับข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ การคัดกรองติดตามอาการของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เก็บข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานนี่คือ ศักยภาพด้านการปรับตัวของพวกท่าน ให้ทันกับยุคสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการให้บริการประชาชน ขณะเดียวกัน เราไม่หยุดยั้ง ที่จะทำให้ อสม.เก่งขึ้นไปอีก ด้วยการคัดเลือก อสม.เข้าฝึกอบอรมเป็นผู้ช่วยพยาบาล โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน รวมถึงเป็นครูต้นแบบ ครู ก และครู ข ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี


ทั้งนี้ ไม่ว่าจะไปประชุมที่ประเศไหน หากเป็นเรื่องของระบบสุขภาพ ต้องมีคำชื่นชมจากต่างชาติ ถึง อสม.ไทยกลับมาทุกครั้ง เพราะต่างทราบดีว่านี่คือกลุ่มมดงานที่คอยประคับประคองระบบสาธารณสุขไทย ไปจนถึงขั้นผลักดัน ให้ระบบสุขภาพของเรา ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพในระดับโลก แน่นอนว่า อสม.ทำงานหนัก ทำงานดี ภาครัฐไม่นิ่งนอนใจ ในช่วงโควิด-19 ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษตลอดช่วงการระบาด และเรากำลังผลักดันให้เป็นผลตอบแทนให้ท่านอย่างถาวร เพื่อตอบแทนผลงานของ อสม. ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.มาโดยตลอด