"ตรีนุช"สั่ง สอศ.สกัดเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท

2022-07-09 11:20:11

"ตรีนุช"สั่ง  สอศ.สกัดเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท

Advertisement

"ตรีนุช" สั่ง  สอศ.เข้มงวดสกัดเหตุเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาเป็นระยะว่า นักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายสถาบัน หลายคู่กรณียกพวกก่อเหตุทะเลาะวิวาท นั้น ตนได้สั่งการไปยัง  นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ประสานงานไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัย หรือ สถาบันที่มีปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และขอให้เรียกประชุมวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง จัดทีมเฉพาะกิจดูแลความปลอดภัย มีการกำชับมาตรการป้องกันเหตุ ระงับเหตุ และลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่ไปก่อเหตุ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง  ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใดยังปล่อยปละละเลยก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกัน

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา เพราะตระหนักดีว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้ว จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งที่ผ่านมา ศธ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” กับ 8 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการทำงานนั้น เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องดูว่าเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของใคร จากนั้นเราจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันที ทั้งนี้  ศธ.มีศูนย์ MOE SAFETY CENTER ซึ่งผู้ประสบเหตุพบนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือจะไม่มีความปลอดภัยในด้านต่างๆ สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง คือที่  Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565.