โฆษก ศบค.เตือนโควิดพุ่งจนถึง ก.ย.

2022-07-08 19:30:34

โฆษก ศบค.เตือนโควิดพุ่งจนถึง ก.ย.

Advertisement

โฆษก ศบค.เตือนผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงเดือน ก.ย.

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงว่าที่ประชุม ศบค.รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรค โควิด-19 หลังการระบาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลังจากการระบาดใหญ่ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ส.ค.2564 และระลอกเดือน ม.ค.2565 เรียกว่าระยะ Post-pandemic จะเกิดการระบาดระลอกเล็กขึ้นมา ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันการสวมหน้ากากอนามัย และการรวมกลุ่มทำกิจการกรรมต่างๆ และลักษณะของเชื้อ BA.4 และ BA.5 ทั้งในทั่วโลกและในประเทศ ทั้งนี้ ผอ.ศบค.เน้นย้ำว่าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและเรื่องของภูมิคุ้มกัน รวมถึงการรวมกลุ่มถึงแม้จะผ่อนคลาย แต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยกันดูแลประชาชนในภาพรวมด้วย เพื่อจะได้ไม่เจอการระบาดที่สูงเพิ่มขึ้น และตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป และจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือน ก.ย.และเดือน พ.ย.จะเป็นแนวระนาบลงมา ถ้าหากประชาชนช่วยกัน อาจจากกดลงมาต่ำกว่าการคาดการณ์ ส่วนตัวเลขการเสียชีวิตก็จะเพิ่มในเดือน ก.ย.ด้วยเช่นกัน