"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน

2022-07-08 18:37:27

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน  1.50 บาทต่อลิตร E85 ปรับลด 0.90 บาทต่อลิตร  มีผลตี 5 วันที่ 9 ก.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน  1.50 บาทต่อลิตร และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 0.90 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม
 มีผลวันที่ 9 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป