"ทิพานัน"เตือน "หมอชลน่าน" ผุดไอเดียแตกแบงก์พันตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยระวังผิด ก.ม.

2022-07-08 11:16:11

"ทิพานัน"เตือน "หมอชลน่าน" ผุดไอเดียแตกแบงก์พันตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยระวังผิด ก.ม.

Advertisement

"ทิพานัน"เตือน "หมอชลน่าน" ผุดไอเดียแตกแบงก์พันตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทย ระวังเข้าข่ายขัด ก.ม.พรรคการเมือง 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)  ยืนยันว่าหลังรัฐสภาใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร500 พรรคเพื่อไทยอาจจะตัดสินใจตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยขึ้นใหม่ เพื่อให้พรรคครอบครัวเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียวแล้วพรรคเพื่อไทยส่งเขตอย่างเดียวว่า เป็นความคิดที่แสดงถึงเจตนาที่เข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติว่าด้วย พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 เพราะการแตกแบงก์พันเป็นการดำเนินกิจการพรรคการเมืองที่ไม่เป็นไปตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งปี 2562 พรรคเพื่อไทย เคยสุ่มเสี่ยงส่งผู้สมัคร ส.ส. สลับเขตกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติ แต่ในครั้งนั้นการกระทำของทั้ง 2 พรรคพยายามปฏิเสธถึงความเกี่ยวโยง ครอบงำ ชี้นำซึ่งกันและกัน พยายามทำให้วิธีการแตกแบงก์พันคลุมเครือเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย ที่ ณ วันนั้นทั้งสองต่างออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ การที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกหวาดกลัว หลังรัฐสภาใช้สูตรคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ หาร 500 เพราะมีหลายวิธีการ ซึ่งเพื่อไทยอาจจะตัดสินใจตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยขึ้นใหม่ หรือที่หลายฝ่ายเรียกว่าแตกแบงก์พัน ให้พรรคครอบครัวเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียว แล้วพรรคเพื่อไทยส่งเขตอย่างเดียวนั้น การแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ชัดว่าแนวทางพรรคเพื่อไทยกำลังจะขัด พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 ซึ่งหลังจากนี้หากมีการกระทำตามคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะในนามพรรคชื่ออะไร ก็อาจเป็นการกระทำที่เตรียมตัวสู่การเลือกตั้งที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง นพ. ชลน่าน พรรคเพื่อไทย รวมถึงถึงพรรคใหม่ที่จะตั้ง ก็ต้องตระหนักถึงโทษที่มีถึงขั้นถูกยุบพรรค และกรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย ตามมาตรา 92 พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า สิ่งที่สังคมตั้งคำถามในตอนนี้และอยากให้พรรคเพื่อไทยตอบคือ เพราะเหตุใดพรรคเพื่อไทย ไม่ยอมรับกติกาทางประชาธิปไตย ไม่ยอมรับเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติในสภาฯ เพราะเพียงแค่พรรคเพื่อไทยต้องการใช้วิธีเดิมคือเผด็จการทางรัฐสภาเพื่อแก้ไขหรือร่างกฎหมายให้สะดวกต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กฎหมายนิรโทษกรรมให้นักโทษหนีคดีโกงบ้านโกงเมือง แบบนายทักษิณ ชินวัตร กลับบ้านโดยไม่ยอมรับโทษใช่หรือไม่พรรคเพื่อไทยควรตระหนักถึงคะแนนเสียงของประชาชนทุกเสียง และเปิดโอกาสพรรคเล็กให้ได้มีโอกาสมาทำงานให้ประชาชนกลุ่มที่เลือกพรรคเล็กได้ และหากท่านไม่เคารพมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เป็นสิทธิตามกฎหมาย ก็ให้ศาลท่านพิจารณาชี้ขาดได้ แต่สิ่งที่ นพ.ชลน่าน และพรรคเพื่อไทยกระทำคือเที่ยวกล่าวหาฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ว่าสั่งการก้าวล่วงไปยังสภานิติบัญญัติ ทั้งที่นายกฯ ไม่เคยสั่งการใดๆ และในความเป็นจริง นพ.ชลน่าน ควรพิจารณาตามหลักประชาธิปไตย เคารพเสียงมติในสภาฯ ให้เป็นเรื่องของสภาฯ ไม่เช่นนั้น คำว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นแค่เพียงคำพูดลมๆแล้งๆ เชื่อถือไม่ได้