"บิ๊กป้อม" พอใจ"ซีเกมส์ฮฮานอย 2021" สั่งถอดบทเรียนความสำเร็จสู้ศึกครั้งหน้า

2022-07-07 23:52:09

"บิ๊กป้อม" พอใจ"ซีเกมส์ฮฮานอย 2021" สั่งถอดบทเรียนความสำเร็จสู้ศึกครั้งหน้า

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ประชุม คกก.โอลิมปิค พอใจผลงาน "ซีเกมส์ฮานอย 2021" สั่งถอดบทเรียนความสำเร็จ เตรียมสู้ศึก"ซีเกมส์พนมเปญ 2023" เน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา งดใช้สารต้องห้าม โดยเด็ดขาด

เมื่อ 7 ก.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงาน ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31 (ฮานอยเกมส์) ห้วง12-23 พ.ค.65 ซึ่งมีผลงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ หลายชนิดกีฬาประสบความสำเร็จ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก มีนักกีฬารุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นหลายคน และรับทราบการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ออกไปยังไม่มีกำหนด ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และยกเลิกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่3 ณ เมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงรับทราบการดำเนินงานของสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF Office) ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่32 ในปี2023 (พ.ศ. 2566) และประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพฯครั้งที่33 ในปี2025 (พ.ศ. 2568)

จากนั้นที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ เรื่องสำคัญเกี่ยวกับ (ร่าง)นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยปีพ.ศ.2565-2567 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โอลิมปิก(Olympic Movement) และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(IOC) ตามพันธกิจที่กำหนดในธรรมนูญโอลิมปิก(Olympic Charter) และมุ่งพัฒนาการกีฬาของไทยให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับนานาชาติ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาทุกประเภทที่ได้ทุ่มเทการทำงาน มีผลงานความเป็นเลิศ ประสบผลสำเร็จ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่31 ที่ผ่านมา และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างน่าพอใจ และขอให้นำบทเรียนมาปรับปรุง แก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32 ณ ประเทศกัมพูชา ต่อไป พร้อมกำชับสมาคมกีฬา ให้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตวิทยา ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ รวมทั้งต้องไม่ใช้สารต้องห้าม โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ทัดเทียม กับนักกีฬาระดับนานาประเทศ ต่อไป