ศบค.ชุดใหญ่จ่อต่ออายุใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบที่ 19

2022-07-07 23:42:56

 ศบค.ชุดใหญ่จ่อต่ออายุใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบที่ 19

Advertisement

ศบค.ชุดใหญ่จ่อต่ออายุใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบที่ 19 เตรียมออกแนวทางบริหารจัดการโควิด-19 หลังการระบาดใหญ่ 

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 10/2565 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 8 ก.ค.เวลา 09.30 น.  โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข จะรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย จะรายงานผลการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร อีกทั้งมีวาระเพื่อพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19)

ด้าน ศปก.สธ. จะเสนอจะแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือน ส.ค.2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรคโควิด-19 หลังการระบาดใหญ่ นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะรายงานเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ จะรายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ศบค.