รมว.มหาดไทย คาดยอดตาย 7วันอันตราย น้อยกว่าปีที่แล้ว

2017-04-18 09:30:32

รมว.มหาดไทย คาดยอดตาย 7วันอันตราย น้อยกว่าปีที่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย รอสรุป 7วันอันตราย ก่อนประเมินสถานการณ์ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงยอดผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย ในปีนี้มีอัตราที่น้อยกว่าปีที่แล้ว  แต่ยอดอุบัติเหตุมีอัตราสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการขับเร็วเกินอัตรากำหนด และส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ว่า ขณะนี้สรุปได้เพียงเชิงปริมาณเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาตรการลดอุบัติเหตุของรัฐบาลได้ผลหรือไม่ ต้องนำข้อมูลภาพรวมมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ. ที่ดูแลในเรื่องนี้ได้บูรณาข้อมูลร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่ามาตรการใดที่ใช่แล้วได้ผล เรื่องใดที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

แท็กที่เกี่ยวข้อง